Cali Kush Farms Kosher OG

Strain Record Type:

Parent Strain: Kosher OG

Strain Featured: Yes

Strain Description:

Cali Kush Farms Kosher OG is a weed strain in California.

Collaboration: No

Brand Strains: Cali Kush Farms