Certz Nova Cane

Strain Record Type:

Parent Strain: Nova Cane

Strain Featured: Yes

Strain Description:

Certz Nova Cane is a weed strain in California.

Collaboration: No

Brand Strains: Certz