Errl Hill Gazberries

Strain Record Type:

Parent Strain: Gazberries

Strain Featured: Yes

Strain Description:

Errl Hill Gazberries is a weed strain in California.

Collaboration: No

Brand Strains: Errl Hill