Insane Kushdio

Strain Record Type:

Parent Strain: Kushdio

Strain Featured: Yes

Strain Description:

Insane Kushdio is a weed strain in California.

Collaboration: No

Brand Strains: Insane