Korova Super Lemon Haze

Strain Record Type:

Parent Strain: Super Lemon Haze

Strain Featured: Yes

Strain Description:

Korova Super Lemon Haze is a weed strain in California.

Collaboration: No

Brand Strains: Korova