Nativ PB Souffle

Strain Record Type:

Parent Strain: Zaza!

Strain Featured: Yes

Strain Description:

Nativ PB Souffle is a weed strain in California.

Collaboration: No

Brand Strains: Nativ