Sense Khalifa Mints

Strain Record Type:

Parent Strain: Khalifa Mints

Strain Featured: Yes

Strain Description:

Sense Khalifa Mints is a weed strain in California.

Collaboration: No

Brand Strains: Sense