Squintz Squintz

Strain Record Type:

Parent Strain: Squintz

Strain Featured: Yes

Strain Description:

Squintz Squintz is a weed strain in California.

Collaboration: No

Brand Strains: Squintz