Zaba Frozen Zoap

Strain Record Type:

Parent Strain: Frozen Zoap

Strain Featured: Yes

Strain Description:

Zaba Frozen Zoap is a weed strain in California.

Collaboration: No

Brand Strains: Zaba